องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ก.ย. 2565 ]9
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 ก.ย. 2565 ]7
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 ก.ย. 2565 ]10
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ย. 2565 ]7
5 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2565 ]9
6 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 20 ก.ย. 2565 ]9
7 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2565 ]10
8 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2565 ]7
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ก.ย. 2565 ]9
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 20 ก.ย. 2565 ]11
11 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 20 ก.ย. 2565 ]11
12 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ก.ย. 2565 ]11
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 20 ก.ย. 2565 ]11
14 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 20 ก.ย. 2565 ]8
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 20 ก.ย. 2565 ]9
16 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 ก.ย. 2565 ]6
17 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 20 ก.ย. 2565 ]10
18 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 20 ก.ย. 2565 ]7
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ย. 2565 ]5
20 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 20 ก.ย. 2565 ]10
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign