องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 มิ.ย. 2567 ]28
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ [ 30 พ.ค. 2567 ]7
4 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]12
5 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป [ 22 มี.ค. 2567 ]15
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2567 ]12
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ [ 4 มี.ค. 2567 ]18
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]16
9 การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล [ 5 ม.ค. 2567 ]4
10 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประชำปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]18
11 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 พ.ย. 2566 ]23
12 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ย. 2566 ]26
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 6 พ.ย. 2566 ]31
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 ต.ค. 2566 ]38
15 แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 18 ต.ค. 2566 ]19
16 เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ต.ค. 2566 ]3
17 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]30
18 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]20
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]35
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยแก้วตาด หมู่ 1 [ 27 ก.ย. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign