องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยแก้วตาด หมู่ 1 [ 27 ก.ย. 2566 ]4
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยข้างเล้าหมู นายซูตั้ง หัชลีฬหา หมู่ 2 [ 27 ก.ย. 2566 ]1
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนประชาภักดี 5 ซอย 2 ฝั่งขวา หมู่ 5 [ 27 ก.ย. 2566 ]1
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยรวมญาติ หมู่ 5 [ 27 ก.ย. 2566 ]1
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยหงษ์สมุทร หมู่ 3 [ 27 ก.ย. 2566 ]2
6 ประกาศนโยบายความเสี่ยง ประจำปี 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]20
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล.ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายกู้เกียรติ แซ่เซียว หมู่ที่ 1 [ 14 ก.ย. 2566 ]2
8 แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยังไม่ชำระค่าใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ [ 15 ส.ค. 2566 ]14
9 การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและขอความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 25 ก.ค. 2566 ]13
10 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 ก.ค. 2566 ]84
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ค. 2566 ]35
12 ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2566 ]8
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มิ.ย. 2566 ]37
14 แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 23 มิ.ย. 2566 ]23
15 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ค. 2566 ]29
16 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ [ 26 เม.ย. 2566 ]22
17 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 [ 31 มี.ค. 2566 ]15
18 อัตราค่าใบอนุญาก่อสร้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]16
19 "ข่าวประชาสัมพันธ์" ช่วงระยะเวลาการชำระภาษี [ 14 ก.พ. 2566 ]17
20 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.หนองคันทรง [ 24 ม.ค. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign