องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประชำปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
3 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 พ.ย. 2566 ]12
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ย. 2566 ]17
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 6 พ.ย. 2566 ]19
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 ต.ค. 2566 ]27
7 แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 18 ต.ค. 2566 ]12
8 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]19
9 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2566 ]26
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยแก้วตาด หมู่ 1 [ 27 ก.ย. 2566 ]20
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยข้างเล้าหมู นายซูตั้ง หัชลีฬหา หมู่ 2 [ 27 ก.ย. 2566 ]7
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนประชาภักดี 5 ซอย 2 ฝั่งขวา หมู่ 5 [ 27 ก.ย. 2566 ]8
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยรวมญาติ หมู่ 5 [ 27 ก.ย. 2566 ]14
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยหงษ์สมุทร หมู่ 3 [ 27 ก.ย. 2566 ]17
16 ประกาศนโยบายความเสี่ยง ประจำปี 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]38
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล.ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายกู้เกียรติ แซ่เซียว หมู่ที่ 1 [ 14 ก.ย. 2566 ]8
18 แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยังไม่ชำระค่าใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ [ 15 ส.ค. 2566 ]26
19 การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและขอความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 25 ก.ค. 2566 ]23
20 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 ก.ค. 2566 ]91
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign