องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


ผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดแยกออกเป็น 2 ประเด็น

    รายละเอียดข่าว

จังหวัดแยกออกเป็น 2 ประเด็น 1.ผู้ประสงเดินทางทั่วไป/จำเป็น ให้ยื่นคำขอต่อ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัด อปท. กำนัน ผญบ. 2.ผู้ประสงค์เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ยื่นคำขอต่อ ผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หน.หน่วยงานรัฐ ครับ ****ฝากสื่อสารต่อด้วยครับ เราอนุญาตเฉพาะกรณีทั่วไป(กรณีที่ไม่มีบอกตามข้อ 2) กรณีอื่นให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานเค้ารับรองกันเองครับ

    เอกสารประกอบ

ผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดแยกออกเป็น 2 ประเด็น
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ