องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.หนองคันทรง ร่วมกับ พมจ.ตราด ผู้นำชุมชนและ อพม.ตำบลหนองคันทรง ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ใ


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.หนองคันทรง ร่วมกับ พมจ.ตราด ผู้นำชุมชนและ อพม.ตำบลหนองคันทรง ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13