องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


โครงการความร่วมมือโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ” วัน 18 ตุลาคม 2566


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง กับ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ วัดแหลมหิน โรงเรียนวัดแหลมหิน รพสต. อสม. และประชาตำบลหนองคันทรง หมู่ที่1-5 ตามโครงการความร่วมมือโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา วักแหลมหิน และวัดหนองคันทรงด้วยแนวทาง 5 ส ที่ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมทางพุทธ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างวัดกับตำบลหนองคันทรงต่อไป

2024-03-14
2023-12-08
2023-10-18
2023-09-25
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06