องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.หนองคันทรง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่อยู่ในครอบครัวยากจนและอยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีสมา


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.หนองคันทรง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่อยู่ในครอบครัวยากจนและอยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีสมาชิกสภา อบต.และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมสำรวจและให้ข้อมูล
2023-12-08
2023-10-18
2023-09-25
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04