องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองตราด ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองตราด ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13