องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


วันที่ 29 มกราคม 2564 อบต.หนองคันทรง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ฯ โดยมีสมาชิกสภา อบต


วันที่ 29 มกราคม 2564 อบต.หนองคันทรง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ฯ โดยมีสมาชิกสภา อบต.หนองคันทรงและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมสำรวจและให้ข้อมูล

2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13