องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13