องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง โรงเรียนวัดแหลมหิน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตัดผมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 29


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง โรงเรียนวัดแหลมหิน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตัดผมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดแหลมหิน
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13