องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


"สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเจลล้างมือเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้่พิการทางสายตาในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม


"สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเจลล้างมือเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้่พิการทางสายตาในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา"

2024-03-14
2023-12-08
2023-10-18
2023-09-25
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06