องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


วันที่ 24 มีนาคม 2564 อบต.หนองคันทรง ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดตราด จัดอบรมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาช


วันที่ 24 มีนาคม 2564 อบต.หนองคันทรง ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดตราด จัดอบรมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคันทรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงอาสาสมัครพลังงานชุมชนหนองคันทรงเข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13