องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


วันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ หมู่ 4-5 ตำบลหนองคันทรงโดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมสำรวจและใ


วันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ หมู่ 4-5 ตำบลหนองคันทรงโดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมสำรวจและให้ข้อมูล

2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13