องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


อบต.หนองคันทรง ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด(Covid-19)ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565


อบต.หนองคันทรง ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด(Covid-19)ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06
2022-01-04
2021-12-02
2021-12-02
2021-09-13