องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15 % ประจำปี 2566
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย
 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566
 
ประชาสัมพันธ์
 
วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
 
เพลงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา