องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ