องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้ (ข้อมูลด้านภาษีต่างๆ)


ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง