องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้ (ข้อมูลด้านภาษีต่างๆ)


ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง