องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2564 ]9
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]9
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 3 พ.ค. 2562 ]9
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 พ.ค. 2562 ]9
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 พ.ค. 2562 ]8
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้ดจ้าง [ 3 พ.ค. 2562 ]9
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 พ.ค. 2562 ]10
8 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 4 ม.ค. 2562 ]8
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign