องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบว่าด้วยการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]17
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]26
3 ระเบียบสภา อบต.หนองคันทรง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]25
4 กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 20 ก.ย. 2565 ]53
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและ อบต.2531 [ 20 ก.ย. 2565 ]44
6 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2565 ]42
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign