องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8325279นางสายใจ จุฬาภรณ์พิสุทธิ์ นางอัมพร เครสตรี นายอภิสิทธิ์ โกวิทานุพงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร :098-1464935 โทร : 081-3776424 โทร : 081-5765490


นายธีรัตม์ เกาะลอย ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร : 080-3401557 โทร : 089-8325279
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign