องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8325279นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี นางอัมพร เครสตรี นายอภิสิทธิ์ โกวิทานุพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร : 091-7435588 โทร : 081-3776424 โทร : 081-5765490


นายธีรัตม์ เกาะลอย ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 080-3401557 โทร : 089-8325279
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign