องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
กองช่าง


นายอภิสิทธิ์ โกวิทานุพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-5765490นายอรัญ เธียรธวัช

นางสาวเสาวรส เล็กกำพุข
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร.087-4879888

โทร.0960726731
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign