องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
สภาอบต.


นายพิบูลย์ วิจิตรสมบัติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-2474699

นายเด่นชาย ประสิทธินาวา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-4569588
นายวสุ ถือสัตย์
นายธงชัย พรประสิทธิ์
นายจักราวุธ สุเนตร นายมนูญ อาจสถิตย์
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.
โทร.062-8956496
โทร.081-7613240
โทร.089-8311982
โทร.087-1472751
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign