องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.091-7748207นางเสาวลักษณ์ สุดสุริยะ

นายสัญชัย สุทธิวารี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-8358744

โทร.081-1563513

นายคำรน มวญนรา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-7385634


ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8325279
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign