กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) อบต.หนองคันทรง จ.ตราด

  โครงการความร่วมมือโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ” วัน 18 ตุลาคม 2566

  โครงการความร่วมมือโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฯ”

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ...