วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลาดยางผิวถนนแอสฟัลท์ติกซอยท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลาน ค.ส.ล.บริเวณกระโจมไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลาน ค.ส.ล.บริเวณกระโจมไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านเนิน หมู่ที่ 2 บ้านท่าแระ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2  เม.ย. 2567
โครงการลาดยางผิวถนนแอสฟัลท์ติกซอยท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2  เม.ย. 2567
โครงการวางท่อส่งน้ำ PVC ซอยจัดสรรถึงสระน้ำหนองคันทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1  เม.ย. 2567
จ้างวางบ่อพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างขยายเขตประปา อบต.คลองควร - ปากทางเข้าวอยอุทิศ หมู่ 5 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างขยายเขตประปา อบต.ซอยรวมญาติ หมู่ 5 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง