วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการขยายเขตประปา อบต. ซอยชลประทาน - ชายทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด ๔ สูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด ๔ สูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
โครงการขยายเขตประปา อบต. ซอยชลประทาน - ชายทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
20  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด ๔ สูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด ๔ สูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง