วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างทาสีเสาป้ายท่องเที่ยว เขียนป้ายต่างๆและวาดทาสีรูปปูนปั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮเล็กขุดดินและเจาะถนนคอนกรีต จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5120 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนว 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 2150 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อของรางวัลนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง