22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา หมู่ 1 บ้านแหลมหิน

ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา หมู่ 1 บ้านแหลมหิน

r9Lbr1.jpg

r9Lqpg.jpg