22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองท่าระแนะ หมู่ 2