กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
327
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
410411

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ต้องการออกนอกพื้นที่ต้องของใบอนุญาต พร้อมดาวโหลดแอปหมอชนะ

กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากล่าช้า อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต หรือเสียหายร้ายแรง  ให้ไปที่ด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง  ได้เลย จนท.จะบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

ฝากแจ้งด้วยครับ ว่าคนที่มาขออนุญาต ให้โหลดแอปหมอชนะด้วย จะได้ไม่ติดหน้าด่าน

ตัวชี้วัด อบต.9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน