ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา

ปลัด อบต.

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
350
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
442253

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติมในการอนุญาตออกนอกจังหวัดตราด

แจ้งข้อสั่งการเพิ่มเติมในการอนุญาตครับ

1.นายก อปท. สามารถมอบหมายให้ รอง/ปลัด อนุญาตแทนได้

2.กำนัน สามารถมอบให้ ผญบ.ที่รักษาการ/สารวัตรกำนัน/แพทย์/ผช.ผญบ. อนุญาตแทนได้

3.ผญบ.สามารถมอบให้ ผช.ผญบ. อนุญาตแทนได้

ประชาชนอำเภอเมืองตราด 

ยื่นขออนุญาตออกนอกจังหวัดได้ ดังนี้

1.ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด(หอประชุม)

2.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

3.ที่ทำการเทศบาลตำบล/อบต.

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30-16.30 น.

4.หลักการอนุญาต 

    4.1 กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำงานในลักษณะไปกลับ อนุญาตครั้งเดียวได้ถึง 31 ม.ค.64 

    4.2 กรณีรถรับจ้าง/ขนส่งสินค้า/พนักงานบริษัท ที่เดินทางทุกวัน อนุญาตครั้งละ 7 วัน

    4.3 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจตามความเหมาะสม โดยต้องไม่สร้างภาระให้ประชาชนจนเกินเหตุ

กรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ให้ขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรพนักงานประกอบด้วย

ตัวชี้วัด อบต.9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 .ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง