นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531681

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

📌 ประกาศ 📌การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.หนองคันทรง สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.nongkhansong.go.th/

หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ อบต.หนองคันทรง ตามวันและเวลาราชการ


ตัวชี้วัด อบต.9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง