กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
330
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
431894

แจ้งประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564

แจ้งประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564

แจ้งประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2564

1.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-2,650 (รวม)

1.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50

2.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100

3.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 101-150

4.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 151-200

5.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 201-250

6.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 251-300

7.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 301-350

8.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 351-400

9.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 401-450

10.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 451-500

11.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 501-550

12.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 551-600

13.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 601-650

14.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 651-700

15.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 701-750

16.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 751-800

17.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 801-850

18.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 851-900

19.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 901-950

20.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 951-1,000

21.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,001-1,050

22.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,051-1,100

23.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,101-1,150

24.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,151-1,200

25.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,201-1,250

26.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,251-1,300

27.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,301-1,350

28.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,351-1,400

29.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,401-1,450

30.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,451-1,500

31.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,501-1,550

32.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,551-1,600

33.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,601-1,650

34.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,651-1,700

35.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,701-1,750

36.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,751-1,800

37.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,801-1,850

38.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,851-1,900

39.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,901-1,950

40.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,951-2,000

41.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,001-2,050

42.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,051-2,100

43.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,101-2,150

44.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,151-2,200

45.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,201-2,250

46.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,251-2,300

47.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,301-2,350

48.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,351-2,400

49.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,401-2,450

50.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,451-2,500

51.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,501-2,550

52.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,551-2,600

53.ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,601-2,650

  
   
 
 

 .ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง