ที่ตั้ง/เบอร์ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

ติดต่อสอบถามโทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.