กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
316
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
364318

กองช่าง

กองช่าง


นายอภิสิทธิ์ โกวิทานุพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอรัญ เธียรธวัช
นายช่างโยธา

 


นายจักรกฤษณ์ สุเนตร
ช่างไฟฟ้า

 


นางสาวเสาวรส  เล็กกำพุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน