กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
327
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
410410

คณะผู้บริหาร

 

นายสุมล  เง็กลี้

 ตำแหน่ง นายก

โทร.091-7748207

 

 

 

นายสำรวย  คันทรง

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง คนที่ 1

 โทร.0890944097

 

 

นายสัญชัย  สุทธิวารี

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง คนที่ 2

 โทร.0811563513

 

 

 

นายวสุ  ถือสัตย์
เลขานุการ
โทร.081-2095527

 

 

 

ส.ต.ต.ประดับ  ประเทพา
ปลัด อบต.

โทร.089-8325279

 

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน