กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
273
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
331981คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

นายสุมล  เง็กลี้

 ตำแหน่ง นายก

โทร.091-7748207

 

 

 

นายสำรวย  คันทรง

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง คนที่ 1

 โทร.0890944097

 

 

นายสัญชัย  สุทธิวารี

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง คนที่ 2

 โทร.0811563513

 

 

นายพิบูลย์  วิจิตรสมบัติ

ตำแหน่ง ประธานสภา 

 โทร.0892474699

 
  

นายมนูญ  อาจสถิตย์

ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.

 โทร.0871472751

 

ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา

ปลัด อบต.

 

 

นายทรงศักดิ์  ศิลาอาศน์

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.1

โทร.0831105363

 

นายจักราวุธ สุเนตร

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.2

โทร.0898311982

 

นายเด่นชาย  ประสิทธินาวา

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.1

โทร.0816523132

 

นายชัยยศ  ถัดหลาย

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.2

 โทร.0861489861

 

นายอุปถัมภ์  วิจิตรสมบัติ

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.3

 โทร.087150723

 

นายธงชัย  พรประสิทธิ์

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4

 โทร.0817613240

 

นายคำรน  มวญนรา

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4

 โทร.0847385634

 

นายศิริชัย  แพทย์พิทักษ์

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.5

 โทร.0847810598

 

นายวสุ ถือสัตย์

ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.

 โทร.0812095527

     .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง