นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531635

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.หนองคันทรง ร่วมกับ พมจ.ตราด ผู้นำชุมชนและ อพม.ตำบลหนองคันทรง ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง

rdqRk2.jpg

rdqgeW.jpg

rdqxO1.jpg

rdqQXy.jpg

rdqqzD.jpg

rdq5x9.jpg

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง