นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531605

เจ้าหน้าที่อบต.หนองคันทรง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่1 บ้านแหลมหิน ร่วมจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

rdUMER.jpg

rdUIh8.jpg

rdqWX0.jpg

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง