นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531644

เจ้าหน้าที่ อบต.หนองคันทรงลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชนในวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไป

nMMD2R.jpg 

nMMl7z.jpg 

nMMoc8.jpg

nMMAF0.jpg 

nMMsTu.jpg

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง