กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
330
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
431857

อบต.หนองคันทรงโดยท่านนายกสุมล เง็กลี้ และเจ้าหน้าที่ ฯลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ถูกกักตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง

  
   
 
 

 .ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง