กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
327
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
410375

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ หมู่ 4-5 ตำบลหนองคันทรงโดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมสำรวจและให้ข้อมูล

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน