กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
327
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
410387

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง โรงเรียนวัดแหลมหิน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตัดผมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดแหลมหิน

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน