กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
327
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
410273


วันที่ 24 มีนาคม 2564 อบต.หนองคันทรง ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดตราด จัดอบรมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองคันทรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงอาสาสมัครพลังงานชุมชนหนองคันทรงเข้าร่วม จำนวน 50 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน