กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
318
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
391559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน