กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
318
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
391549

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองตราด ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน