กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
273
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
330698วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

อบต.หนองคันทรง จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563" ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยจัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช บริเวณพื้นที่โดยรอบที่ทำการ อบต.หนองคันทรง.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง