กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
228
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
284855ศึกษาดูงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จังหวัดตราด

ซึ่งนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้แทนสาวนราชการภายในตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เข้าร่วมพบปะคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


เรื่องร้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม