กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
287865ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน

อบต.หนองคันทรง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตราด ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน เด็กถือโอกาส #การให้มันยิ่งใหญ่เสมอ.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง