นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531612

อบต.หนองคันทรง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตราด ลงพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภาวะฉุกเฉิน เด็กถือโอกาส #การให้มันยิ่งใหญ่เสมอ

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง