กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
201
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
191819

โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพหลักหรือสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ลดปัญหาการว่างงานและปัญหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม

 

 
เรื่องร้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม