กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
269
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
320327ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

📍 แจ้งประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

# หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ อบต.หนองคันทรง #.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง