กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
209
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
220249กกต.ตราด ติวเข้มกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มี.ค.

กกต.ตราด ติวเข้มกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มี.ค. นี้

(19 มี.ค. 62) ทีมวิทยากรการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตราด ของอำเภอเมืองตราด โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด และหมู่ที่ 8 และหมู่ที่1 2 ตำบลวังกระแจะ รวม 16 หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 112 คน เข้าอบรมครั้งนี้ ที่หอประชุมอำเภอเมืองตราด

 

สำหรับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่กระบวนการับอุปกรณ์การเลือกตั้ง การจัดสถานที่เลือกตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ในขณะเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งการรายงานผลการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามการจัดอบรมในครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นข้อแตกต่างจากการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขยายเวลาในการลงคะแนนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง อีกด้วย 

\

 
เรื่องร้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม